Inhibitory JAK

Witajcie

Dziś trochę informacji odnośnie najnowszych próbach leczenia Łysienia Plackowatego.  Inhibitory JAK:

Dwie cząsteczki: tofacitinib oraz ruxolitinib. Stwierdzono już skuteczność obydwu cząsteczek w mysim modelu AA.

Tofacitinib jest inhibotorem kinazy tyrozynowej JAK3. Blokuje szlak sygnałowy JAK-STAT, który przewodzi informacje spoza komórki do jądra komórkowego, wpływając na transkrypcję określonych genów. Powoduje zmniejszenie syntezy mediatorów zapalnych i hamowanie reakcji immunologicznych.

Ruxolitinib. Lek ten wykazuje selektywne działanie wobec podtypów 1 i 2 kinaz JAK. Obecnie jest zarejestrowany w USA w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej postaci osteomielofibrozy zaburzenia hematologicznego z grupy zespołów mieloproliferacyjnych (MPS).
źródło: www.dermatologia-praktyczna.pl
JAK
Dodatkowo:
Po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych  w USA stwierdzono w skali % u pacjentów biorących udział w tych badaniach klinicznych – odrost włosów. Inhibitory JAK – lek przyjmowany doustnie.
źródło: www.ncbi.nlm.nih.gov
Jeszcze bardzo mało informacji jest dostępnych w tym temacie, jednak mam nadzieję, że te badani i lek okaże się przełomy w leczeniu Łysienia Plackowatego.
Pozdrawiam serdecznie
 Sylwia

Dodaj komentarz

* Zaznaczenie GDPR jest wymagane

*

Zgadzam się